Monkey 2016

Nguyen Viet Thang  - Square Ceramic chamotte (20cm x 20cm x 2) - 2016 


Nguyen Viet Thang 
Monkey 4, 2016, Ceramic chamotte (H36cm)


Nguyen Viet Thang 
Monkey 3, 2016, Ceramic chamotte (H35cm)


Nguyen Viet Thang 
Monkey 2, 2016, Ceramic chamotte (H52cm)


Nguyen Viet Thang 
Monkey 1, 2016, Ceramic chamotte (H38cm)

Women

Nguyen Viet Thang - Nude 75 - Ceramic (37x27x17cm) 2016
Price: 10.000.000Đ (450USD)


Nguyen Viet Thang - Nude 74 - Ceramic (42x41x20cm) 2016
Price: 12.000.000Đ (540USD)


Nguyen Viet Thang - Nude 73 - Ceramic (28x17x34cm) 2016
Price: 10.000.000Đ (450USD)


Nguyen Viet Thang - Nude 72 - Ceramic (31x44x15cm) 2016
Price: 8.000.000Đ (400USD)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 71 - Ceramic, (H38cm) 2016
Price: 10.000.000Đ (450USD)


Nguyễn Viết Thắng - Nude70 - Ceramic (18x20x13cm) - 2016
Price: 8.000.000Đ (380USD)


Nguyễn Viết Thắng - Nude69 - Ceramic (H40cm) - 2016
Price: 12.000.000Đ (540USD)Nguyễn Viết Thắng - Nude68 - Ceramic (H36cm) - 2016
Price: 8.000.000Đ (380USD)Nguyễn Viết Thắng - Princess of birds - Ceramic, (59x34x25cm) 2016
Price: 24.000.000Đ (1080USD)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 67 - Gốm sa-mốt, (26x34x8cm) 2016


Nguyễn Viết Thắng - Nude 66 - Gốm sa-mốt, (H40cm) 2016
Price: 10.000.000Đ (450USD)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 65 - Gốm sa-mốt, (H60cm, 12.5kg) 2016


Nguyễn Viết Thắng - Nude 62 - Gốm sa-mốt, H 30cm, 2016


Nguyễn Viết Thắng - Nude 61 - Gốm sa-mốt, H 35cm, 2015
(Sưu tập của ông Cao Văn Tuấn)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 60 - Gốm sa-mốt, H 32cm, 2015
(Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 57 - Gốm sa-mốt, H 32cm, 2015
(Sưu tập của ông Nguyễn Kim Côn)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 55 - Gốm sa-mốt, H18cm, 2015
(Sưu tập của ông Tuấn Maxim)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 52 - Gốm sa-mốt, H28cm, 2015
(ST của ông Tô Hoàng Vũ)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 50 - Gốm sa-mốt, H16cm, 2015
(ST của ông Trần Triết)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 46 - Gốm sa-mốt, H34cm, 2014
(Sưu tập của ông Cao Văn Tuấn)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 47 - Gốm sa-mốt, H34cm, 2014
(Sưu tập của ông Cao Văn Tuấn)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 33 - Gốm sa-mốt, H34cm, 2014
(Sưu tập của Nhạc sĩ Duy Thái)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 32 - Gốm sa-mốt, H38cm, 2014
(ST của ông Thái Văn Hùng)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 30 - Đất nung, H33cm, 2013
(ST của ông Trần Triết)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 29 - Đất nung, H40cm, 2013

Nguyễn Viết Thắng - Nude 28 - Đất nung, H37cm, 2013


Nguyễn Viết Thắng - Nude 26 - Gốm sa-mốt, H53cm, 2013
(ST của ông Trần Tuấn Khanh)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 25 - Đất nung, H37cm, 2013
(ST của NQP Phạm Quang Minh)Nguyễn Viết Thắng - Nude 23 Gốm sa-mốt, H35cm, 2013
(ST của Nhà sưu tập Thái Văn Hiếu)Nguyễn Viết Thắng - Nude 22 Gốm sa-mốt, H55cm, 2013
(ST của Nhà sưu tập Thái Văn Hiếu)
Nguyễn Viết Thắng - Nude 21 - Gốm sa-mốt, H65cm, 2013Nguyễn Viết Thắng - Nude 12 - Đất nung, H30cm, 2003Nguyễn Viết Thắng - Nude 11 - Đất nung, H30cm, 2003Nguyễn Viết Thắng - Nude 10 - Gốm, H30cm, 2003
(Sưu tập của Họa sĩ Nguyễn Viết Lục)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 8 - Đất nung, H35cm, 2003


Nguyễn Viết Thắng - Nude 7 - Đất nung, H33cm, 2003Nguyễn Viết Thắng - Nude 6 - Đất nung, H30cm, 2003
(Sưu tập của họa sĩ Tất Hanh)Nguyễn Viết Thắng - Nude 5 - Gốm, H30cm, 2003
(Sưu tập của Nhạc sĩ Duy Thái)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 4 - Đất nung, H35cm, 2003
(Sưu tập của Họa sĩ Quang Ngọc)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 3 - Đất nung, H30cm, 2003Nguyễn Viết Thắng - Nude 2 - Đất nung, H35cm, 2003
(ST của Nhà sưu tập Thái Văn Hiếu)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 1 - Đất nung, H30cm, 1997

The goats of Nguyen Viet Thang

Born 1973 in Haiphong - Vietnam
There is the study of basic shapes and a clear recall to the primordial art in the sculptures of this Vietnamese artist.
Chamotte pottery, material used to create them, finds a new test that makes it similar to the rough materials available in nature as wood and stone.
Animals, objects and human figures remind us the sacredness of totems, they keep inside and ancient spirit and suggest a return to the origins.
The goats of Nguyen Viet Thang exhibited in group exhibitions "Mùi Tết" at Hang Da Galleria, Hanoi. (8/2 - 8/3/2015).

Nguyen Viet Thang
Con dê 1   GOAT 1 - 2014
Gốm sa-mốt
H34cm x 24cm x 6cm 
SOLD

Qua ba triển lãm về con giáp biểu trưng của năm

An Nhi
(HNM) - Hà Nội những ngày giáp Tết này có đến 3 triển lãm lớn về con giáp biểu trưng của năm để công chúng thưởng ngoạn và cảm nhận về linh khí năm Ất Mùi. Trong đó, có nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi bật của nghệ thuật đương đại Việt Nam cũng xuất hiện đã chứng tỏ sức hấp dẫn của hình tượng này với nghệ thuật tạo hình.
"Đồng xu" gốm của Nguyễn Viết Thắng tại triển lãm "MÙI TẾT"